Centrum Języka Hiszpańskiego La Mancha

MANUEL

 
MAESTRO DE ESPAÑOL


Cześć! Nazywam się Manuel Hernández, jestem absolwentem Stosowanych Języków Nowożytnych na Uniwersytecie Autonomicznym w Tlaxcala w Meksyku. Z wrodzoną pasją do nauczania języków, poświęciłem ostatnie dziewięć lat na edukację, z czego pięć lat uczyłem za granicą, szczególnie w Polsce.

Moje doświadczenie w nauczaniu obejmuje zarówno angielski jako język obcy, jak i hiszpański, i jestem certyfikowany w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego (ELE) przez ELE International. Ponadto ugruntowałem swoją zdolność do nauczania online, dostosowując się do zmieniających się wymagań dzisiejszego środowiska edukacyjnego

Tym, co wyróżnia moje podejście pedagogiczne, jest moja eklektyczna filozofia. Mocno wierzę w zdolność adaptacji, wykorzystując różnorodne metody, aby być pewnym, że zaspokajam indywidualne potrzeby moich uczniów. Ta zróżnicowana metodologia nie tylko pozwala na większą integrację, ale także wzbogaca doświadczenie edukacyjne, łącząc najlepsze tradycyjne i współczesne podejścia

Budowanie silnych relacji z moimi uczniami ma dla mnie fundamentalne znaczenie. Zrozumienie ich osobowości, motywacji i stylów uczenia się jest kluczem do inspirującej nauki. Moim celem jest nie tylko przekazywanie umiejętności językowych, ale także dzielenie się bogactwem kulturowym i światopoglądem mojej rodziny i mieszkańców mojego kraju.

Podsumowując, moje eklektyczne podejście, moje międzynarodowe doświadczenie i moje zaangażowanie w zrozumienie i motywowanie uczniów sprawiają, że moje zajęcia są wyjątkową i wzbogacającą przestrzenią. Cieszę się, że mogę być częścią społeczności edukacyjnej La Manchy, gdzie mam nadzieję przyczynić się do rozwoju edukacyjnego i kulturowego moich uczniów.